Per 1 januari 2015 worden er nieuwe Europese BTW regels van kracht die gevolgen hebben voor registrars die elektronische diensten leveren aan BTW-plichtige (particuliere) klanten binnen de EU.

Vanaf dat moment moet er namelijk BTW worden afgedragen in het land waar de afnemer is gevestigd. Voor u heeft dat als gevolg dat u per land moet gaan bijhouden welke BTW is berekend en hoe de afdracht moet plaatsvinden.